Strona główna
+Nasza aktywność
 
Statut
Nasze tezy
Nasze Listy
Biała Księga Absurdów i Nieprawości w Polsce
Konferencja prasowa
21.01.2013
Konferencja prasowa
26.11.2008
Starania
Apele, Działalność
Ustawa i prace nad nią
Sukcesy
Korespondencja
Otrzymana
Nasze
Spotkania
Informacje Miasta o Dekrecie
Wydział Spraw Dekretowych
+Media
 
Wydarzenia Medialne
OBOP 2004
Mała sonda
Nowości
Z Internetu
Materiały archiwalne
+Filmy
Bellerowie I
Bellerowie II
Rugi 01
Rugi 02
Królikarnia
Audycje
+Prawo
+Przepisy
 
Konstytucja RP
Dekret Bieruta
Ustawa o gospodarce
nieruchomościami
Kodeks Postępowania
Administracyjnego
Ustawa o Ustroju M.st.
Warszawy
Ustawa o Samorządzie
Gminnym
inne przepisy
+Sądy i Urzędy
 
Naczelny Sąd
Administracyjny
Wojewódzkie Sądy
Administracyjne
Postanowienia
Decyzje
Wzory pism i wniosków
+Orzecznictwo
 
+Trybunał Konstytucyjny
Wyrok SK 41 09
inne orzeczenia
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd
Administracyjny
Strasburg
+Rozporządzenia
 
Senat
Bonifikaty
Rada Warszawy
Rugi Warszawskie
+Porady
 
Odpowiedzi
Często zadawane pytania
Prawnicy
Wzór skargi do Trybunału w Strasburgu
Twoje uprawnienia
Literatura
+Zaprzyjaźnione strony
 
Forum
Grupa dyskusyjna
Serwis Jerzego
Serwis Juliusza
Stronka Wojciecha
Prawo własności
Warszawa 1939
Z pasją o Warszawie
+Kontakt
 
Nasz adres
Księga Gości
Webmaster
Stara wersja tej strony

W 1945 roku działaniem tzw. warszawskiego dekretu Bieruta nieruchomości ziemskie w Warszawie zostały skomunalizowane, a następnie odrębnym aktem prawnym w 1950 r. znacjonalizowane. Nieruchomości budynkowe były przejmowane sukcesywnie w innych terminach. Własność prywatna została przejęta bez odszkodowania. Pomimo tego, że reżym komunistyczny w 1989r. upadł i własność prywatna jest obecnie respektowana i chroniona przez polskie prawo, wielu warszawskich właścicieli nadal walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa.

Zrzeszenie Osob Objętych Dekretem Warszawskim - "Dekretowiec" jest organizacją apolityczną bez własnego zysku która:
  • podejmuje działania, ażeby zmienić niekonsytutcyjne prawo;
  • upowszechnia wiedzę prawną;
  • pomaga rozwiązać indywidualne przypadki;
  • współpracuje z innymi zrzeszeniami i organizacjami;


Nasi członkowie to właściciele warszawscy, ich prawni następcy, oraz osoby, które wspomagają naszą inicjatywę.

Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
http://www.youtube.com/watch?v=iz7dR7-8SZs

Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
http://www.youtube.com/watch?v=rADT6i5369Y

Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
http://www.youtube.com/watch?v=eF4LvViEFnQ

Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
http://www.youtube.com/watch?v=pME31Mlubi8
Królikarnia
http://www.youtube.com/watch?v=JyInCgHKSO0
o ustroju wawy
ust o samorządzie
Strona Naczelnego Sąd Administracyjnego nsa.gov.pl
postanowienia
decyzje
wzory pism


Pod adresem: forum.evot.org/viewforum.php?f=33 znajduje się forum.


Osoby poszkodowane Dekretem Bieruta prosimy o rejestrację nickiem:
"Imię Nazwisko" oraz o informację do admina, wtedy otrzymają Państwo
większe prawa dostępu.


Pod adresem: groups.google.com/group/dekretowiec znajdą Państwo naszą listę dyskusyjną.
Zapisać się na nią można zgłaszając się mailem do admina Zbigniewa Lisieckiego lub do Prezesa naszego Zrzeszenia.

Warto pamiętać, że osoby zapisane na grupę dostają mailem każdą wypowiedź innego jej członka.
Przez to dyskusja jest bardziej bezpośrednia niż na forum, przewidzianego bardziej do
długofalowych tematów.


Prezes p. Aleksander Grabiński ul. Dąbrowiecka 19, 03 - 932 Warszawa
tel kom. 606 599 262
email biura zrzeszenia: biuro.dekretowiec@gmail.com
pan Wojciech proszę telefonować g.17:00
tel.kom. 604 296 307
webmaster odpowiedzialny za stronę
Zbigniew Lisiecki
webmaster@evot.org


Prosimy o nadsyłanie: uwag, pytań, materiałów (po wykreśleniu danych osobowych i danych identyfikujących nieruchomość!)
do opublikowania, artykułów i innych ciekawostek na adres mailowy podany w dziale APELE DZIAŁALNOŚĆ.

uwaga:
  1. "Dekretowiec" nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji, rad i przykładów zamieszczonych na stronie lub posłużenie się wzorami czy przykładami udostępnionych dokumentów !
  2. Stowarzyszenie jest apolityczne, nie wiąże się i nie popiera programu jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, oczekując jedynie od wszystkich ugrupowań wypracowania klarownych i rzeczowych propozycji w sprawie rozwiązania problemu gruntów warszawskich i ostatecznego wyjaśnienia sytuacji dekretowców.
stroną opiekują się:
Wojciech Gruszyński (wgr11 at wp.pl) i
Zbigniew Lisiecki (webmaster at evot.org)
Copyright © dekretowiec.pl, 2012